Adres sklepu

ul. Chwaszczyńska 151E,
81-571 Gdynia,
(teren byłego Polifarbu)

hello@sailovnia.pl

PAWEŁ CZECHOWICZ

Telefon: +48-517-260-626
Email: p.czechowicz@sailovnia.pl

Nie przesiadujemy w magazynie 24h/7 więc przed przyjściem umów się z nami telefonicznie!

Dane konta

09 1050 1764 1000 0090 8020 5298
ING Bank Śląski

Dane firmy

SAILOVNIA Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 131B
81-571 Gdynia
NIP: 586-23-20-395
REGON: 367779980
KRS: 0000686842
Pozycja KRS w rejestrze przedsiębiorców
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5 000 zł

Polityka prywatności
Regulamin

Formularz kontaktowy


Administratorem Państwa danych osobowych jest Sailovnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-361), ul. Władysława IV 28, zarejestrowana pod nr KRS: 0000686842 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 367779980, NIP: 5862320395. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W każdej chwili mogą Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych.
Szerzej o zasadach przetwarzania danych - Polityka Prywatności

W związku z płatnościami Twisto:

Informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13. ust. 1. i 2. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” w Polityce prywatności.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
– przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w
związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

– przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”
i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji
przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana
dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia
umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,
jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze
Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania
Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży
towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest
warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia
działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą
i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na
rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez
Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności
zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami
podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy
Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana
towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę
zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych
danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym
prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej
pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.