• Company details

Sailovnia sp. z o.o.
Chwaszczyńska 131b
81-571 Gdynia

NIP: 5862320395
KRS: 0000686842 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 367779980

Dane konta bankowego

PL09 1050 1764 1000 0090 8020 5298
ING BANK

SWIFT/BIC INGBPLPW